Fjärrsupport

Fjärrsupport via Teamviewer

De arbetsuppgifter som inte kräver fysisk närvaro löser vi enklast via fjärrsupport. Vi kopplar då upp oss via Teamviewer och fjärrstyr din dator. Vid behov av fjärrsupport kontaktar du oss först via telefon och klickar sedan på länken nedan.